Duchovné povolania z farnosti

DUCHOVNÉ POVOLANIA Z FARNOSTI

- KŇAZI -

Jozef Banas

Narodený 24. 3. 1911. Za kňaza bol vysvätený v roku 1937 v Spišskej Kapitule. Ako kaplán pôsobil v Ústi, Zubrohlave, v Oravskom Veselom. Ako správca farnosti, farár a neskôr dekan pôsobil v Oravskej Lesnej, v Liptovskom Kríži, v Palúdzke, v Čachticiach a v Slovenskej Vsi, kde bol na odpočinku. Zomrel 3. 9. 2001, pochovaný bol 6. 9. 2001 v Slovenskej Novej Vsi.

Peter Zábeľ

Narodený 3. 3. 1970 v Námestove. Počas štúdií v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule vážne ochorel, z toho dôvodu bol vysvätený za kňaza skôr, s dišpenzom, 8. 9. 1993. Zomrel 15. 6. 1994, len 9 mesiacov po kňazskej vysviacke. Pochovaný bol 21. 6. 1994 v Lokci.

Ľudovít Feja, SVD

Narodený 10. 11. 1969 v Námestove. Od detstva sa chcel stať misionárom, preto vstúpil do Spoločnosti Božieho slova (verbisti). Za kňaza bol vysvätený v roku 2001. Jeho prvým pôsobiskom sa stala Bratislava – Petržalka. Neskôr ako misionár pôsobil v Ekvádore a Bolívii. Od návratu z misií v roku 2015 pôsobí ako kaplán v Terchovej.

Vladimír Jesenský

Pochádza z filiálky Ťapešovo. Študoval za kňaza Olomouckej diecézy. Vysvätený bol v auguste 2009 v Šumperku. Primičnú sv. omšu slávil 16. 8. 2009 v Ťapešove. Od 1. 7. 2012 pôsobí ako farár v Koryčanoch na Morave.

Jozef Gorčák

Narodený 18. 8. 1992 v Námestove. Diakonskú vysviacku prijal 16.6.2017 v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený 16.6.2018 takisto v Spišskej Kapitule. Od 1.7.2018 bude pôsobiť ako kaplán v Spišskej Novej Vsi.

- REHOĽNÉ SESTRY -

+ sr. Jaroslava (Mária) Dopaterová

(vincentka)

sr. Konzoláta (Júlia) Dulíková

(vincentka)

sr. Stanislava (Helena) Jadroňová

(vincentka)

sr. Monika (Mária) Fejová

(vincentka)

sr. Bernadeta (Ľudmila) Šalatová

(vincentka)

sr. Brigita (Eva) Olešová

(vincentka)

sr. Krescencia (Terézia) Ončáková

(vincentka)

sr. Klára (Eva) Bakaľová

(vincentka)

sr. Karola (Štefánia) Vajdiarová

(cyrilometodejka)

sr. Miriam (Michaela) Badárová

(vincentka)