FARSKÝ KLUB

FARSKÝ KLUB

DEŇ ROČNÍK
PONDELOK 1. - 3. ročník, 14.30h
UTOROK Ťapešovo, 15.00h
STREDA 4. - 6. ročník, 14.30h
ŠTVRTOK 7. - 9. ročník, 14.30h
PIATOK mladí po večernej sv. omši