KALENDÁR UDALOSTÍ

Kalendár udalostí

OKTÓBER 2017

1. 10. 2017 – ODPUST – Svätých anjelov strážcov /10.30h Ťapešovo/

22. 10. 2017 – TAJOMSTVO PÁNA VINCENTA – divadlo /15.00h, kultúrny dom v Lokci/

 

November 2017

20.-26.11.2017 – TÝŽDEŇ S FARNOSŤOU LOKCA – duchovný most s TV Lux

26. 11. 2017 – PREDSTAVENIE NÁBOŽNÉHO ZDRUŽENIA SV. JOZEFA NA POMOC UMIERAJÚCIM  /13.30h Ťapešovo, 15.00h Lokca/

December 2017

16.12.2017 – VIANOČNÉ SPOVEDANIE /Lokca, Ťapešovo 12.30 – 14.00/

25.12.2017 – ​JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ /Ťapešovo 13.30 , Lokca 15.00/

26.12.2017 – POŽEHNANIE PRÍBYTKOV /Lokca  12.30 hod./

Prvá skupina pôjde od SEZ-ky hore Kolóniou po družstvo a potom Záhumnice nad cestou a bytovky.

Druhá skupina pôjde od SEZ-ky dole Hliníkom až po hlavnú cestu, domy okolo zdravotného strediska a Záhumnice pod cestou.

30.12.2017 – POŽEHNANIE PRÍBYTKOV /Lokca 9.00 hod./

Prvá skupina pôjde od fary na Vyšný koniec a potom domy smerom ku družstvu.

Druhá skupina pôjde od fary dedinou po hlavnú cestu a potom Lány. 

31.12.2017 – POŽEHNANIE PRÍBYTKOV /Ťapešovo 10.00 hod./

Prvá skupina začne od vyšného konca nadol po kostol.

Druhá skupina pôjde od kostola po hlavnú cestu. 

JANUÁR 2018

1.1.2018 – POŽEHNANIE PRÍBYTKOV /Lokca 12.30/

Prvá skupina pôjde od fary dole dedinou cez hlavnú cestu do Komárnika až po most.

Druhá skupina pôjde od kostola smerom k Jednote a potom dole Hliníkom až na Polianku.

27.1.2018 – DETSKÝ KARNEVAL /Ťapešovo, kultúrny dom/

28.1.2018 – DETSKÝ KARNEVAL /Lokca, kultúrny dom/

Marec 2018

11.3.2018 – KRÍŽOVÁ CESTA DEDINOU /Lokca/

MÁJ 2018

6.5.2018 – PRVÉ SV. PRIJÍMANIE  /Ťapešovo, 10.30h/

13.5.2018 – PRVÉ SV. PRIJÍMANIE  /Lokca, 10.30h/

27.5.2018 – ODPUST – Najsvätejšej Trojice  /Lokca/

JÚN 2018

16.6.2018 – KŇAZSKÁ VYSVIACKA  /Spišská Kapitula/

17.6.2018 – PRIMIČNÁ SV. OMŠA JOZEFA GORČÁKA  /Lokca/

OKTÓBER 2018

30.9.2018 – ODPUST – Svätých anjelov strážcov  /10.30h Ťapešovo/

PRAVIDELNÉ UDALOSTI

Detské sväté omše:

každý pondelok v Lokci a každý utorok v Ťapešove

 

Adorácie:

prvá nedeľa po prvom piatku /Lokca, 14.00h/

druhá nedeľa po prvom piatku /Lokca, 18.00 – 19.00h/

 

Spevokol:

každý piatok po večernej sv. omši vo farskom centre

 

Modlitba posvätného ruženca:

každú nedeľu o 19.00h vo farskom centre  

 

Stretnutie lektorov:

každý druhú sobotu po večernej sv. omši vo farskom centre (viac info)