KALENDÁR UDALOSTÍ

Kalendár udalostí

JANUÁR 2018

1.1.2018 – POŽEHNANIE PRÍBYTKOV /Lokca 12.30/

Prvá skupina pôjde od fary dole dedinou cez hlavnú cestu do Komárnika až po most.

Druhá skupina pôjde od kostola smerom k Jednote a potom dole Hliníkom až na Polianku.

27.1.2018 – DETSKÝ KARNEVAL /Ťapešovo, kultúrny dom/

28.1.2018 – DETSKÝ KARNEVAL /Lokca, kultúrny dom/

Marec 2018

11.3.2018 – KRÍŽOVÁ CESTA DEDINOU /Lokca, 14.00h/

18.3.2018 – KRÍŽOVÁ CESTA DEDINOU /Ťapešovo, 14.00h/

24.3.2018 – VEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE /Lokca, Ťapešovo, 12.30 – 14.00h/

MÁJ 2018

5.5.2018 – BIRMOVKA  /Lokca/

6.5.2018 – PRVÉ SV. PRIJÍMANIE  /Ťapešovo, 10.30h/

13.5.2018 – PRVÉ SV. PRIJÍMANIE  /Lokca, 10.30h/

26.5.2018 – ADORÁCIA ZA FARNOSŤ  /Lokca, 19.00/

27.5.2018 – ODPUST – Najsvätejšej Trojice  /Lokca, 10.30/

JÚN 2018

16.6.2018 – KŇAZSKÁ VYSVIACKA  /Spišská Kapitula/

17.6.2018 – PRIMIČNÁ SV. OMŠA JOZEFA GORČÁKA  /Lokca 10.30/

30.6.2018 – ADORÁCIA ZA FARNOSŤ  /Lokca, 19.00/

JÚL 2018

16.-20.7.2018 – DETSKÝ TÁBOR  /Slaná voda/

SEPTEMBER 2018

15.9.2018 – Svätá omša na Jarovisku /11:00h/

29.9.2018 – ADORÁCIA ZA FARNOSŤ  /Lokca, 19.00/

30.9.2018 – ODPUST – Svätých anjelov strážcov  /10.30h Ťapešovo/ 

OKTÓBER 2018

27.10.2018 – ADORÁCIA ZA FARNOSŤ  /Lokca, 19.00/

NOVEMBER 2018

24.11.2018 – ADORÁCIA ZA FARNOSŤ  /Lokca, 19.00/

DECEMBER 2018

15.12.2018 – ADORÁCIA ZA FARNOSŤ  /Lokca, 19.00/

PRAVIDELNÉ UDALOSTI

Detské sväté omše:

každý pondelok v Lokci a každý utorok v Ťapešove

Adorácie:

prvá nedeľa po prvom piatku /Lokca, 14.00h/

druhá nedeľa po prvom piatku /Lokca, 18.00 – 19.00h/

Spevokol:

každý piatok po večernej sv. omši vo farskom centre

Modlitba posvätného ruženca:

každú nedeľu o 19.00h vo farskom centre  

Stretnutie lektorov:

každý druhú sobotu po večernej sv. omši vo farskom centre (viac info)