KOSTOLY

LOKCA - KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Kostol Najsvätejšej Trojice je najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou obce. Bol postavený v roku 1665 zásluhou rodiny Lokčanských. Pôvodne bol renesančný, neskôr rozšírený na trojloďový a barokizovaný. Je jednou z najstarších stavebných pamiatok na celom Zamagurí…

ŤAPEŠOVO - KOSTOL SV. ANJELOV STRÁŽCOV

Obec Ťapešovo patrí do lokčianskej farnosti. Veriaci z Ťapešova, keďže svoj kostol nemali, chodili na nedeľné sväté omše do Lokce, ktorí mali svoj kostol už v 16. storočí. Okolo roku 1960 sa začalo uvažovať o výstavbe kostola. Režim tej doby nebol však naklonený…