Zo života farnosti

Duchovná obnova pre rodiny

Duchovná obnova pre rodiny

Popoludnie 2. pôstnej nedele (17.03.2019) si veriaci našej farnosti mohli spríjemniť účasťou na duchovnej obnove zameranej na prežívanie pôstu a výchovu detí v rodine, ktorej program začal vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Po modlitbe sa všetkým prítomným prihovoril vo svojej […]

Detský karneval 2019

Detský karneval 2019

Tretí februárový víkend sa v našej farnosti uskutočnil detský karneval pod názvom “Popoluška”. V rozprávkovom úvode tohtoročného karnevalu nám mladí z našej farnosti zahrali krátke divadelné predstavenie o Popoluške, ktoré určite zaujalo nielen tých najmenších, ale aj dospelých divákov. Deti sa nám predstavili v rôznych […]

Udelenie čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi

Udelenie čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi

Ponúkame vám záznam z príležitosti udelenia čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi, rodákovi z Lokce. Jozef Banas sa narodil 24. 3. 1911. Za kňaza bol vysvätený v roku 1937 v Spišskej Kapitule. Ako kaplán pôsobil v Ústi, Zubrohlave, v Oravskom Veselom. Ako správca farnosti, farár a […]

Dobrá novina 2018

Dobrá novina 2018

“Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce v každú rodinu”. Tieto slová piesne zaznievajú v našej farnosti už 20 rokov, vždy pravidelne na druhý sviatok vianočný, t. j. 26.12., kedy si v liturgickom kalendári spomíname na prvého mučeníka sv. Štefana. Aj v tomto roku deti – koledníci […]

Jasličková pobožnosť (2018)

Jasličková pobožnosť (2018)

Narodenie Pána sme v našej farnosti oslávili nielen pri slávnostných sv. omšiach, ale aj na jasličkovej pobožnosti, na ktorej sa nám predstavili krátkou scénkou deti z našej farnosti. Nebeská kancelária na čele so šéfom – anjelom mala zabezpečiť všetko potrebné pre narodenie malého Ježiška – […]

Polnočná svätá omša

Polnočná svätá omša

Atmosféra polnočnej svätej omše v Lokci.                                                                                […]

Rorátne sväté omše

Rorátne sväté omše

Roráty sú ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Roráty sa začínajú pred svitaním a pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia „Rorate coeli de […]

Predstavenie škapuliara vo farnosti

Predstavenie škapuliara vo farnosti

Členovia Združenia zázračnej medaily v Lokci si pripomenuli význam zeleného a červeného škapuliara. Duchovný program viedli naše sestry zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Zdroj: TV Lux  

Detské sväté omše

Detské sväté omše

Atmosféra detských svätých omší vo farnosti.                                                                                […]

Páter John z Kene vo farnosti

Páter John z Kene vo farnosti

5. až 7. októbra začal v našej farnosti animátorský kurz pod vedením pátra Tomáša Brezániho. Priviedol aj vzácneho hosťa pátra Johna z Kene. Prihovoril sa nielen mladým na animakurze, ale aj farníkom na nedeľnej svätej omši. Nedeľné evanjelium bolo o nerozlučiteľnosti manželstva. Páter John prirovnal […]