1. sv. prijímanie vo farnosti

1. sv. prijímanie vo farnosti

 

V duchu slov Pána Ježiša: “Nechajte maličkých prísť ku mne …” pristúpilo v našej farnosti prvý krát ku svätej spovedi a ku svätému prijímaniu v tomto roku 39 detí, z toho 26 detí z Lokce a 13 detí z Ťapešova. V bielych rúchach a s čistým srdcom  predstúpili pred oltár a so zapálenými sviecami si obnovili krstné sľuby a vyznali svoju vieru, ktorú prijali v krste.

Vyprosujme spoločne týmto maličkým vytrvalosť vo viere, chuť každodenne prijímať Pána Ježiša pod spôsobom chleba, a zároveň sa snažme aj my všetci často pristupovať k sviatostiam, ktoré sú zárukou našej spásy a posilou na ceste do neba. Nech nám v tom všetkým Pán Boh pomáha.

1. sv. prijímanie v Ťapešove (6.5.2018)

1. sv. prijímanie v Lokci (13.5.2018)