Adorácia za farnosť

Adorácia za farnosť

 

V sobotu 26. mája 2018 sme sa ako veriaci našej farnosti spoločne modlili a prihovárali za našu farnosť. Modlitba prebiehala po večernej sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou v Kostole Najsvätejšej Trojice. Hlavnou myšlienkou predkladaných modlitieb bolo nedeľné evanjelium, v ktorom sa čítalo o vyslaní apoštolov do sveta šíriť radostnú zvesť. Apoštoli však predtým strávili tri roky v Ježišovej blízkosti a učili sa od neho. Rovnako sme sa teda aj my priblížili k jeho nohám a nechali sa ním premieňať, ako učeníci na Hore Tábor. Prosili sme ho, aby nám dal novú túžbu po ňom, túžbu poznať ho viac. Srdečne pozývame na ďašie stretnutie, ktoré sa uskutoční o mesiac.