Duchovná obnova pre rodiny

Duchovná obnova pre rodiny

 

Popoludnie 2. pôstnej nedele (17.03.2019) si veriaci našej farnosti mohli spríjemniť účasťou na duchovnej obnove zameranej na prežívanie pôstu a výchovu detí v rodine, ktorej program začal vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Po modlitbe sa všetkým prítomným prihovoril vo svojej prednáške kňaz vdp. Peter Majda, farár v Turčianskom Michale. Svoje slová adresoval predovšetkým mladým rodinám, ich vzťahu k Bohu a k sebe navzájom. Vyzdvihol dôležitosť spoločnej modlitby v rodine, pripomenul rodičom záväzok vychovávať svoje deti v duchu kresťanskej viery a poukázal aj na veľkú dôležitosť dávania dobrého príkladu rodičov svojim deťom nielen v duchovnej, ale aj v spoločenskej rovine. Príkladmi z každodenného života upriamil pozornosť na rebríček životných hodnôt každého jedného z nás a na potrebu zmeny ich hierarchie, aby sme mohli v tejto uponáhľanej dobe a spoločnosti ako rodina prežiť. V závere prednášky spomenul známeho českého  kňaza, psychiatra, spisovateľa a pedagóga Maxa Kašparů a jeho popis a relativizáciu siedmych hlavných hriechov: „pýcha dnes už neexistuje, všetci majú zdravé sebavedomie, lakomstvo sa premenilo v zákon ekonomiky, obžerstvo je vyššia životná úroveň, hnev už nie je, ide len o prirodzené reagovanie na druhých, chrapúnstvo je sloboda prejavu, zlodejina je slobodný trh a pod.“ Duchovná obnova bola zakončená adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou.