Odpust Najsvätejšej Trojice v Lokci

Odpust Najsvätejšej Trojice v Lokci

 

“Rozprávali sa Otec, Syn a Duch Svätý, kde pôjdu v lete na dovolenku. Otec hovorí: pôjdeme k moru, Syn namieta: nie, pôjdeme do hôr. Duch Svätý sa konečne zapojil do debaty a hovorí: Nie, nie, pôjdeme do Lokce, tam som ešte nikdy nebol” – začal homíliu na odpustovej slávnosti, ktorá sa každoročne koná v našej farnosti na sviatok Najsvätejšej Trojice, vtipnou formou slávnostný kazateľ Peter Majda, farár v Turčianskom Michale. V hojnom počte veriacich nielen z Lokce, ale aj z okolitých dedín, sme ako veľké spoločenstvo oslávili Trojjedinného Boha aktívnou účasťou na bohoslužbe. “Najsvätejšia Trojica je veľké tajomstvo, ktorého podstatu možno pochopiť práve v slovách odriekaných pri každej svätej omši – milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého”, pokračoval kazateľ v homílii. “Človek nemôže žiť bez potrebných milosti, bez lásky a bez spoločenstva”, dodal na záver náš hosť. Vyprosujme si preto jeden druhému dostatok potrebných milostí, aby sme ako farské spoločenstvo, založené nie na egoizme a sebectve, ale na vzájomnej úcte a láske mohli raz oslavovať Otca, Syna i Ducha Svätého vo večnosti.