Púť RÍM A SAN GIOVANNI ROTONDO

Farnosť Lokca a CK AwerTravel Vás pozývajú na púť

RÍM A SAN GIOVANNI ROTONDO

Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii alebo cez mail: farnost@rkclokca.sk.

Pri zápise uvediete kontaktné údaje, pomocou ktorých sa s vami cestovná kancelária spojí

 Cestovná kancelária: AWERTRAVEL, www.awertravel.sk

Termín: 23.9. – 26.9.2024

Doprava: letecky

Cena: 595,- €  

V cene je zahrnuté:

 • letenka Viedeň – Rím – Viedeň, Austrian airlines, príručná batožina 8 kg a podpalubná batožina 23 kg v cene
 • servisné poplatky
 • privátny transfer letisko – hotel v Ríme
 • 2 x ubytovanie s raňajkami v Ríme, 1 x ubytovanie s polpenziou v San Giovanni Rotondo
 • lux bus z Ríma do San Giovanni Rotondo, zo San Giovanni Rotondo na letisko Fiumicino
 • duchovný doprovod
 • sprievodca

V cene nie je zahrnuté:

 • transfer na letisko a z letiska Viedeň
 • mestská taxa – platí sa na mieste
 • vstupy
 • audio-sprievodca v Ríme v cene 2,- € (na osobu na deň) – platí sa na mieste
 • cestovné lístky na metro (1 lístok na 100 min. za 1,50 € a celodenný 7,- €)

Možný príplatok

 • komplexné cestovné poistenie 12,- €, alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 16,- €

Program

1.deň

Skoro ráno stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do Ríma. Po prílete transfer na hotel, odloženie batožiny. Presun do centra, prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Bazilika je exteritoriálna súčasť štátu Vatikán, jednou zo štyroch tzv. patriarchálnych bazilík a biskupským kostolom – katedrálou (sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa). Napriek tomu, že všeobecne sa za duchovné centrum rímskokatolíckej cirkvi považuje Bazilika svätého Petra, je Lateránska bazilika hierarchicky najvyššie postaveným chrámom katolíkov. Možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Antické a kresťanské pamiatky – Koloseum /zvonka/, kde mučeníckou smrťou zomreli v čase prenasledovania mnohí kresťania a ďalšie antické pamiatky, ubytovanie

2.deň

Po raňajkách návšteva Baziliky San Paolo Fuori le Mura (Sv. Pavol za hradbami) – potom, čo bol sv. Pavol sťatý, učeníci preniesli jeho telo na Via Ostiense, kde bol pochovaný. Dnes sa nad jeho hrobom týči bazilika. Pôvodná stavba, svojho času väčšia ako Bazilika sv. Petra, bola postavená v 4. storočí. V roku 1823 bola zničená požiarom a následne postavená znovu, so snahou držať sa pôvodnej podoby. Následne návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII., prehliadka baziliky, osobné modlitby, možnosť výstupu na kupolu. Peši najznámejšie rímske námestia a fontány, vrátane Fontana di Trevi, ubytovanie.

3.deň

Po raňajkách presun do Vatikánu, všeobecná audiencia so Svätým Otcom na námestí sv. Petra. Následne návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovienčinu ako liturgický jazyk. Odchod do San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20. septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov. Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy skrývať, chýr o nich sa rozniesol a do San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď. Večera, ubytovanie.

4.deň

Po raňajkách náboženský program v San Giovanni Rotondo. Prehliadka areálu, hrob a múzeum Pátra Pia, osobné modlitby, asi o 14.00 hod. odchod na letisko Fiumicino, odlet do Viedne. Po prílete transfer na Slovensko.