Ponuka aktivít v čase karantény

Ponuka aktivít v čase karantény

Chceme vám ponúknuť rôzne aktivity pre rodiny či jednotlivcov, ktoré sa nachádzajú na internete, v čase karantény.

Farnosť Kysucké nové mesto pripravila Rodinnú súťaž v čase karantény, môžte sa inšpirovať:

http://www.farnostknm.sk/uvod/karantena

 

Žilinská diecéza pripravila Liturgiu domácej cirkvi na 5. pôstnu nedeľu:

http://www.tvoj-strom.info/katechezy/nedelnamodlitbalazarpodvon

 

Ak máte deti, tak na stránke Žilinskej diecézy nájdete Liturgiu domácej cirkvi spolu s deťmi:

http://www.tvoj-strom.info/katechezy/lazarpodvon

 

Internetová stránka zastolom.sk ponúka Liturgiu pre rodiny od talianskeho kňaza:

https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-5.p%C3%B4stnu-nede%C4%BEu-A.pdf

 

Na tejto stránke nájdete aj pracovné listy pre deti:

https://zastolom.sk/category/domaca-cirkev/nedelny-bulletin/

 

V ponuke je aj časopis Rebrík:

https://rebrik.sk/stiahnite-si-rebrik/

 

Prajeme vám požehnaný čas pôstu.