Pôstna aktivita 2019

Pôstna aktivita vo farnosti

 

Aj tento rok v našej farnosti prebieha pôstna aktivita určená najmä mladším. Srdce pod krížom symbolizuje trpiace srdce Pána Ježiša a deti účasťou na svätých omšiach, krížovej ceste a konaním malých pôstov a dobrých skutkov lepia na toto pomyselné Ježišovo srdce malé náplaste lásky v podobe farebných srdiečok. Týmito malými prejavmi lásky vyjadrujú súcit s bolesťou a smrťou Toho, ktorý za nás položil svoj život. Zapojme sa všetci, nielen malí, ale aj veľkí, v poslednom Veľkom týždni pôstneho obdobia do tejto aktivity lásky aspoň duchovným spôsobom, aby sme sa mohli čím bližšie spojiť s trpiacim Kristom a po uplynutí 40-dňového pôstu spoločne slávnostne zaspievať veľkonočné ALELUJA!