Pôstna aktivita 2020

Pôstna aktivita

 

Od Popolcovej stredy začína Pôstne obdobie, kedy sa pripravujeme na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Ako farnosť sa tiež chceme pripraviť, a to tým, že počas roku Božieho slova budeme počas pôstu v rodinách čítať Sväté písmo, konkrétne Evanjelium podľa Matúša a v piatok a v nedeľu sa pomodlíme Krížovú cestu, či už v kostole alebo doma. Pôstna modlitba v rodine je vložená do Malých oznamov. Začíname na Popolcovú stredu 26.2. Keď rodina cez týždeň prečíta jednu kapitolu a v piatok a v nedeľu sa pomodlí krížovú cestu v kostole alebo doma, pri najbližšej návšteve kostola vloží pripravené nálepky do červeného košíka a na zadnú stranu nálepky napíše meno, ulicu a adresu rodiny. Našou úlohou bude vytvoriť Kristovu tvár, aby Kristus prebýval medzi nami. Jeden deň modlitby = jedna nálepka. Rozpis čítania nájdete v Malých oznamoch.

Deti, ktoré prídu na pobožnosť Krížovej ceste v piatok a v nedeľu, dostanú nálepky, z ktorých si vytvoria vlastnú Krížovú cestu.

Pôstna modlitba

Pôstna modlitba s rozpisom 1
Pôstna modlitba s rozpisom 2