Pokračovanie Pôstnej aktivity

Pokračovanie Pôstnej aktivity

V stredu Veľkého týždňa sme ukončili pôstnu aktivitu, dočítali sme Sv. písmo podľa rozpisu. Keďže kvôli pandémií pokračuje zákaz verejných bohoslužieb a po vašich pozitívnych ohlasoch na pôstnu aktivitu, chceme vám ponúknuť pokračovanie v spoločnej modlitbe v rodine. Od Veľkého piatku sa začneme modliť Novénu k Božiemu milosrdenstvu pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Ak nemáte text Novény, môžete si ho stiahnuť na konci článku. Modlitbou Novény sa duchovne spojme vo farnosti a spoločne vyprosujme Božie milosrdenstvo pre seba i celý svet. Ďakujeme za vašu účasť v Pôstnej aktivite.

NOVÉNA PRED SVIATKOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA