Príhovor: Slávenie Veľkonočného trojdnia

Príhovor: Slávenie Veľkonočného trojdnia

Keďže všetky slávenia Veľkonočného trojdnia sa uskutočnia súkromne, chceme vás preto poprosiť o duchovné spojenie v časoch, kedy sa jednotlivé liturgické úkony budú sláviť v kostole, aby ste sa k ním pripojili svojimi modlitbami aj vy doma. Nech tými hlavnými vyzývateľmi k modlitbe túto Veľkú noc budú samotní členovia rodiny, hlavne otec a mama.

K tomu nech vám dopomôže Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie. Na farskej stránke tiež nájdete text Krížová cesta na Veľký piatok, ktorú sa kňaz bude na Veľký piatok modliť v kostole o 10:00 hod. Rovnako na nej nájdete návod Ako si vzbudiť dokonalú ľútosť Formuly duchovného Sv. prijímania i časy Vysielania liturgických slávení TV LUX na Veľkonočné Trojdnie

Sväté písmo dosvedčuje, že prví kresťania sa stretávali v súkromných domoch, ktoré boli miestami modlitby, slávenia Eucharistie, ohlasovania evanjelia. Tu sa uskutočňovala kresťanská výchova, tu sa stretávali veriaci a vzájomne si pomáhali. Modlitbové stretnutia v rodine sa stali základom a vzorom pre budúce farnosti a spoločenstvá. Vďaka rodinnej liturgii kresťania nestratili vieru, hoci Cirkev bola niekoľko storočí prenasledovaná, kňazi nemohli verejne účinkovať a bolo zakázané stavať chrámy. Evanjelium sa napriek tomu ohlasovalo a žilo s väčším nasadením.

Preto si stále viac uvedomujme, že ak Cirkev prežije, prežije vďaka rodinám, ktoré v sebe chránili prítomnosť živého Krista. Tak, ako to kedysi povedal sv. Ján Pavol II.: „Budúcnosť sveta i Cirkvi prechádza cez rodinu“. V súčasnej dobe máme pre karanténu pozatvárané kostoly, no ani otvorenie kostolov nám nepomôže, ak v karanténe zostanú naše rodiny, keď naše rodiny zostanú zatvorené pre Krista.

Preto vám odporúčame v tomto výnimočnom čase, čase epidémie, dať dôraz práve na prežívanie viery i týchto veľkonočných sviatkov, v rodine. Usilujte sa, aby modlitba vašej rodiny neskončila iba pri pozeraní televíznych prenosov sv. omší, ale vytvárajte živé spoločenstvo modlitby, aby aj vaša rodina ako domáca cirkev bola ohniskom živej viery a modlitby, školou vzájomnej lásky a kresťanských čností. Praktické rady (umývanie nôh, zahalený kríž, Ježišov hrob, atď.) ako prežiť v rodine veľkonočné trojdnie nájdete v tomto článku. Pre rodiny s deťmi: praktické inšpirácie na slávenie Veľkého týždňa v rodine 

Drahí bratia a sestry, vyprosujeme vám všetkým k týmto veľkonočným sviatkom veľa trpezlivosti, silu z modlitby a čítania Božieho Slova, útechu Božej Matky Panny Márie a pokoj srdca pri vzbudzovaní si dokonalej ľútosti i prijímaní duchovného svätého prijímania. Po kalvárskych udalostiach Ježišovi nasledovníci prežívajú sklamanie, skrývajú sa za zamknutými dverami (aj oni prežívajú karanténu, karanténu beznádeje a strachu), kým sa nestretnú so vzkrieseným Kristom. Aj my živme v sebe silnú nádej, že tento čas skúšky sa raz skončí a my sa budeme môcť stretnúť so vzkrieseným Pánom pri slávení Eucharistie. Milostiplné sviatky Pánovho zmŕtvychvstania a nášho vykúpenia vám vyprosujú vaši duchovní otcovia Michal a Marek.