Rorátne sväté omše

Rorátne sväté omše

 

Roráty sú ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána.
Roráty sa začínajú pred svitaním a pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia „Rorate coeli de super …“, čo v preklade znamená „Roste nebesia z výsosti…“
Rorátne sv. omše sa v minulosti pri svetlách sviečok zvykli sláviť každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra. 

Ponúkame vám niečo z atmosféry ranných rorátnych svätých omší vo farnosti.