Stretnutie bohoslovcov z Oravy v Lokci

Stretnutie bohoslovcov z Oravy v Lokci

 

Svätú omšu v predvečer slávnosti Zjavenia Pána obohatili svojou prítomnosťou naši oravskí rodáci – predstavení kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej kapitule spolu s diakonmi a bohoslovcami z Oravy. Svätú omšu celebroval rektor kňazského seminára Peter Majda, v homílii sa nám prihovoril prefekt kňazského seminára Martin Majda, koncelebrovali pán farár Jaroslav Majda a vicerektor seminára Jozef Holubčík a krásnou hrou na organe a spevom sprevádzal celú liturgiu otec Marek Jamrich. Po posilnení na duchu a krátkom stretnutí s veriacimi z farnosti nasledovalo pre hostí posilnenie na tele vo farskom centre. Ďakujeme všetkým týmto našim oravským rodákom za povzbudenie vo viere. Myslime na nich vo svojich modlitbách a prosme spoločne za nové duchovné povolania v našej farnosti.