Svätá omša na Jarovisku

Svätá omša na Jarovisku

 

Aj tento rok 15. septembra veriaci našej farnosti a okolitých dedín putovali na Jarovisko, aby tak spoločne oslávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Zastaviac sa pri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty rozjímali nad životom blahoslavenej Anky Kolesárovej. V homílii sa pútnikom prihovoril náš pán kaplán Pavol Forgáč. „Panna Mária je pre nás všetkých vzorom, ako v ťažkých chvíľach života niesť svoj každodenný kríž, pretože Máriin život bol celý pretkaný bolesťou”. V závere veriacich povzbudil a povedal, aby sme sa nebáli povedať Bohu svoje ÁNO, aj keď si často kladieme otázku, či utrpenie má v našom živote zmysel, pretože určite má – vidíme to na živote našej Matky, dodal otec Pavol. Po skončení svätej omše boli veriaci pozvaní na spoločný obed – guláš, ktorý pripravili poľovníci. Ďakujeme pútnikom za bohatú účasť ako aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojné prežitie tejto slávnosti.