Úmysly sv. omší na mesiac apríl, máj a jún Ťapešovo

Úmysly sv. omší na mesiac apríl, máj a jún Ťapešovo

Ešte pred zákazom verejných bohoslužieb sme začali zapisovať úmysly sv. omší na mesiac apríl, máj a jún. Kto má záujem zapísať si úmysel na sv. omšu, nech si pozrie voľné dni a napíše na farský email farnost@rkclokca.sk miesto (Lokca alebo Ťapešovo), deň a úmysel sv. omše. Tabuľky budeme priebežne aktualizovať. Na deň označený hviezdičkami sa úmysel neberie. Milodar dáte po skončení karantény alebo po skončení sv. omše.

Úmysly sv. omší Ťapešovo 1
Úmysly sv. omší Ťapešovo 2
Úmysly sv. omší Ťapešovo 3