VYJADRENIE JÁNA KUBOŠA, SPIŠSKÉHO DIECÉZNEHO ADMINISTRÁTORA K SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI

VYJADRENIE JÁNA KUBOŠA, SPIŠSKÉHO DIECÉZNEHO ADMINISTRÁTORA K SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI

Je zrejmé, že zaužívaný  spôsob spovedania nebude možné použiť. Aktuálne pre sv. omše platí polovica kapacity miest na sedenie, ale pri spovedaní môže byť v kostole len jedna osoba na 15 m2. Nemali by ani stáť rady pred kostolom a tiež treba zminimalizovať cestovanie za spoveďou do iných farností.

Je potrebné spovedanie rozložiť na viac dní, a tak ponúknuť Božiemu ľudu nie väčší počet spovedníkov, ale viac času pre spovedanie. Tiež treba upozorniť farníkov, aby si neodkladali spoveď na poslednú chvíľu, ale aby ju chápali ako súčasť adventnej prípravy a advent trvá niekoľko týždňov, nie jeden deň, kedy sa koná veľká spoveď.

Spovede nech nie sú dlhé, nech sa obmedzia na vyznanie hriechov, krátke poučenie (pár viet), ľútosť a udelenie rozhrešenia, iste, okrem komplikovaných prípadov. Veriacim odporúčame dobre sa pripraviť, prejsť si možno aj viacero spovedných zrkadiel, nehanbiť sa aj napísať si hriechy. Je to lepšie, ako potom rozmýšľať počas samotnej spovede, čo ju veľmi predlžuje.

Pri tom všetkom je potrebné zachovať platné proti pandemické opatrenia.