Adorácia za farnosť

Adorácia za farnosť

 

Od mája 2018 sa zvyčajne v tretiu sobotu v mesiaci stretávame, aby sme sa spoločne modlili za našu farnosť. Spoločnými prosbami, chválami a vďakami sa prihovárame za jednotlivé potreby farnosti (duchovných otcov, predstaviteľov obcí, rodiny, mladých, vzťahy atď.) pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Opierajúc sa o slova pápeža Františka, ako členovia tejto farnosti veríme, že sa tak vytvára priestor domova a miesto stretnutia pre všetkých veriacich aj mimo liturgického slávenia svätej omše.

„Farnosť nie je zastaraná štruktúra; má veľkú flexibilitu. Toto predpokladá, že (farnosť) bude naozaj v kontakte s rodinami a so životom veriacich a že nezostane len nefunkčnou štruktúrou oddelenou od ľudí alebo skupinou vyvolených, ktorí sú zahľadení do seba. Farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia. Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum neustáleho misijného snaženia.“ (Apoštolská exhortácia, Evangelii gaudium, 28)