KŇAZI POCHOVANÍ VO FARNOSTI

KŇAZI POCHOVANÍ VO FARNOSTI

MIKULÁŠ SADECKÝ — zomrel 26. júna 1737.

JÁN SADECKÝ – zomrel 6. júla 1739 na choleru.

JAKUB JURČÁK – zomrel 5. mája 1757.

FRANTIŠEK KELECSENYI — je pochovaný v strede kostola. Zomrel 30. júla 1800.

PAVOL SLAVKAY — zomrel 29. januára 1816.

MATEJ HUTYRA – zomrel 9. októbra 1886. Na pomníku je viditeľne čitateľný nápis, že tu odpočíva lokčiansky dekan. Nájdeme ho na cintoríne za oltárom.

ONDREJ ČIŽMÁR — zomrel 4. mája 1920. Na pomníku je viditeľný nápis, nájdeme ho na cintoríne za krížom.

JOZEF ŽUFA — je pochovaný vedľa kňaza Ondreja Čižmára, bol bohoslovec v 5. ročníku, na pomníku nájdeme nápis. Rodina sa potom odsťahovala do Dolného Kubína.

JÚLIUS SLOVÍK – zomrel tragicky 9. augusta 1934. Na pomníku nájdeme slabo čitateľný nápis. Je pochovaný za krížom, vedľa kňaza Ondreja Čižmára.

JOZEF ZÁHORSKÝ – kňaz. Na pomníku vidieť vyrytý kalich a Eucharistiu. Nápis je slabo čitateľný.

IGNÁC BAĽÁK — hrob nájdeme na cintoríne po pravej strane od potoka. Nápisy sú v maďarčine a sú ťažko čitateľné.

JÁN HARKABÚZIK — zomrel 9. septembra 1971, na vlastnú žiadosť je pochovaný za oltárom.

PETER ZÁBEĽ — zomrel 15. júna 1994, na vlastnú žiadosť je pochovaný vedľa otca, je rodák z Lokce, ktorý zomrel na následky choroby vo veku 24 rokov.

JÁN GURSKÝ — kaplán, zomrel na choleru v roku 1874, je pochovaný blízko kňaza Jána Harkabúzika na cintoríne v Lokci. 

Peter Zábeľ
Matej Hutyra
Július Slovík
Jozef Žufa
Jozef Záhorský
Ján Harkabúzik
Ján Gurský
Ignác Baľák
Andrej Čižmár