LEKTORI

Lektori

Všemohúci Bože,
ty si ma pozval k službe lektora.
Požehnaj ma,
aby som zreteľne prednášal(a) slová
Svätého písma 
a svojim životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam.

Amen.

Lektori sa priebežne zapisujú v sakristii v cykle dvoch týždňov. Raz do mesiaca bude formačné stretnutie, vopred ohlásené v oznamoch v piatok po večernej sv. omši v Lokci.