LEKTORI

Lektori

Všemohúci Bože,
ty si ma pozval k službe lektora.
Požehnaj ma,
aby som zreteľne prednášal(a) slová
Svätého písma 
a svojim životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam.

Amen.

Formačné stretnutie bude bývať raz do mesiaca v utorok po sv. omši vo Farskom centre. Vopred bude ohlásené vo farských oznamoch.