OZNAMY NA TENTO TÝŽDEŇ

Farské oznamy

Z nariadenia vlády v dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie sú verejné bohoslužby od 1.1.2021 opäť zrušené. Preto ani v našej farnosti nebudú od tohto dňa slávené verejné sv. omše.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201231030