KŇAZI VO FARNOSTI

KŇAZI VO FARNOSTI

Mgr. Jaroslav Majda

farár

Dátum ordinácie:

21. 6. 1997

História pôsobenia:

1997 kaplán v Spišskej Novej Vsi

1998 základná vojenská služba

1999 kaplán v Spišskej Novej Vsi

2001 správca farnosti Batizovce

2007 farár v Lokci

Mgr. Pavol Forgáč

kaplán

Dátum ordinácie:

16. 6. 2012

História pôsobenia:

16. 6. 2012 kaplán v Poprade

4. 7. 2017 kaplán v Lokci

Mgr. Marek Jamrich

kaplán

Dátum ordinácie:

15. 6. 2013

História pôsobenia:

15. 6. 2013 kaplán v Dolnom Kubíne

8. 7. 2014 kaplán v Novoti

4. 7. 2017 kaplán v Lokci