SVIATOSŤ ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia

Veriaci, ktorí vo sviatosti pokánia vyznávajú hriechy zákonnému vysluhovateľovi (kňazovi), ľutujú ich a majú predsavzatie polepšiť sa, rozhrešením dostávajú od Boha odpustenie hriechov.

„Hriech je predovšetkým urážkou Boha, prerušením spoločenstva s ním. Zároveň narúša spoločenstvo s Cirkvou. Preto obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť pokánia a zmierenia.“ (KKC 1440) 

Sviatosť zmierenia je naším návratom k milosrdnému Bohu. Vyžaduje si zodpovednú prípravu a úprimnú ľútosť.

Sviatosť zmierenia sa v našej farnosti vysluhuje každý deň pol hodiny pred sv. omšou okrem nedele.