DOBRÁ NOVINA

DOBRÁ NOVINA

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Slovo koleda má viacero významov. Označuje nielen piesne spievané vo vianočnom období, ale aj hovorené či deklamované vinše a želania hojnosti.

Na Slovensku sa koledovanie po prvýkrát pripravovalo ku Vianociam 1995. Po veľmi úspešnom a radostnom štarte sa v Dobrej novine pokračuje  dodnes. Koledovanie prebieha  vo farnostiach po celom Slovensku  v čase od 24.12 do 6.01.  Výťažok z koledovania je zameraný na pomoc africkým krajinám ako Uganda, Etiópia, Južný Sudán, Rwanda, Kamerun, Keňa. Finančné prostriedky vyzbierané Dobrou novinou sú určené na podporu rozvojových projektov v krajinách subsaharskej Afriky ako Uganda, Etiópia, Južný Sudán, Rwanda, Kamerun, Keňa. Projekty, ktoré sú  financované z Dobrej noviny sú v zásade určené najslabším a najohrozenejším, ako sú deti, mladí, ženy, rodiny v núdzi, ľudia s postihnutím), a  zamerané na základné ľudské potreby (pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv).

Patrónmi Dobrej noviny sú sv. František z Assissi (zaviedol tradíciu jasličiek, neodmysliteľného symbolu Vianoc), sv. František Xaverský (patrón všetkých misií – Dobrá novina pomáha aj misiám) a sv. František Saleský (zaviedol preventívny systém vo výchove – Dobrá novina sa snaží prostredníctvom podporovaných projektov pomáhať ľuďom v Afrike a tak predchádzať extrémnej chudobe a negatívnemu správaniu, ktoré chudoba so sebou prináša).

V našej farnosti  sa koleduje približne 20 rokov, čiže skoro od začiatku koledovania na Slovensku. Za ten čas sa vystriedalo veľa detí, mladých, zodpovedných osôb a poslanie koledovania sa posúva z generácie na generáciu, čo je príkladom otvorených sŕdc detí a rodín.

Chceme poďakovať všetkým koledníkom, ktorí každoročne obetujú svoj čas, svoju domácu pohodu, prekonajú lenivosť a strávia deň koledovaním po domoch rodín. Veľká vďaka patrí rodinám, ktoré nás prijímajú s otvoreným srdcom, odložia návštevy, dovolia nám vstúpiť do ich príbytkov, aj napriek tomu, že sme obutí a zasnežení, pohostia nás a tak nám dajú kúsok zo svojho domova. Pán Boh zaplať za vaše otvorené srdcia!

Viac na: www.dobranovina.sk