Modlitby matiek

hospodárska rada farnosti a filiálky

Odkaz: Stanovy hospodárskej rady farnosti  

 

Členovia Hospodárskej rady farnosti Lokca:

predseda: Holík Michal, správca farnosti

zvolení: Badár Ján, Valčičák Miroslav, Balák Anton 

menovaní: Bjaloň Štefan, Maťuga Juraj 

 

Členovia Hospodárskej rady filiálky Ťapešovo:

predseda: Holík Michal, správca farnosti

zvolení: Žofaj Peter, Kulina Štefan, Žofaj Jaroslav

menovaní: Bugaj Pavol, Hurák Dušan