POMAZANIE CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých

Pomazanie chorých, ktorým Cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, sa udeľuje pomazaním olejom a vyslovením slov, predpísaných v liturgických knihách.

„Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby.“ (KKC 1527)

Túto sviatosť vysluhujeme raz v roku pri sv. omši na sviatok Lurdskej Panny Márie a podľa potreby aj v ktorýkoľvek iný deň.

Túto sviatosť môže prijať ten, kto je vážne chorý, zoslabnutý starobou, prípadne  je pred vážnejšou operáciou.

Modlitby za chorých a umierajúcich