Duchovné povolania z farnosti

DUCHOVNÉ POVOLANIA Z FARNOSTI

- KŇAZI -

Jozef Banas

Narodený 24. 3. 1911. Za kňaza bol vysvätený v roku 1937 v Spišskej Kapitule. Ako kaplán pôsobil v Ústi, Zubrohlave, v Oravskom Veselom. Ako správca farnosti, farár a neskôr dekan pôsobil v Oravskej Lesnej, v Liptovskom Kríži, v Palúdzke, v Čachticiach a v Slovenskej Vsi, kde bol na odpočinku. Zomrel 3. 9. 2001, pochovaný bol 6. 9. 2001 v Slovenskej Novej Vsi.

Peter Zábeľ

Narodený 3. 3. 1970 v Námestove. Počas štúdií v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule vážne ochorel, z toho dôvodu bol vysvätený za kňaza skôr, s dišpenzom, 8. 9. 1993. Zomrel 15. 6. 1994, len 9 mesiacov po kňazskej vysviacke. Pochovaný bol 21. 6. 1994 v Lokci.

Ľudovít Feja, SVD

Narodený 10. 11. 1969 v Námestove. Od detstva sa chcel stať misionárom, preto vstúpil do Spoločnosti Božieho slova (verbisti). Za kňaza bol vysvätený v roku 2001. Jeho prvým pôsobiskom sa stala Bratislava – Petržalka. Neskôr ako misionár pôsobil v Ekvádore a Bolívii. Od návratu z misií v roku 2015 pôsobí ako kaplán v Terchovej.

Vladimír Jesenský

Pochádza z filiálky Ťapešovo. Študoval za kňaza Olomouckej diecézy. Vysvätený bol v auguste 2009 v Šumperku. Primičnú sv. omšu slávil 16. 8. 2009 v Ťapešove. Od 1. 7. 2012 pôsobí ako farár v Koryčanoch na Morave.

Jozef Gorčák

Narodený 18. 8. 1992 v Námestove. Diakonskú vysviacku prijal 16.6.2017 v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený 16.6.2018 takisto v Spišskej Kapitule. Od 1.7.2018 pôsobí ako kaplán v Spišskej Novej Vsi.

- REHOĽNÉ SESTRY -

+ sr. Jaroslava (Mária) Dopaterová

(vincentka)

sr. Konzoláta (Júlia) Dulíková

(vincentka)

sr. Stanislava (Helena) Jadroňová

(vincentka)

sr. Monika (Mária) Fejová

(vincentka)

sr. Bernadeta (Ľudmila) Šalatová

(vincentka)

sr. Brigita (Eva) Olešová

(vincentka)

+ sr. Krescencia (Terézia) Ončáková

(vincentka)

sr. Klára (Eva) Bakaľová

(vincentka)

sr. Karola (Štefánia) Vajdiarová

(cyrilometodejka)