Farská pastoračná rada

Farská pastoračná rada

Odkaz: Stanovy farskej pastoračnej rady

Členovia Farskej pastoračnej rady:

predseda: Holík Michal, správca farnosti

zvolení: Sochová Marta, Kramarčíková Marcela, Jadroňová Anna, Rypáková Tatiana st., Rončáková Gabriela, Bakaľová Margita, Graňáková Agneša

menovaní: Jančigová Kristína, Hvoľková Janka

delegovaná: sr. Beáta Kasášová