SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Sviatosť manželstva

“Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.” (KKC 1601)

Záujemcovia o prijatie sviatosti manželstva musia zahlásiť svoje rozhodnutie a spísať zápisnicu najmenej šesť mesiacov dopredu. V prvom rade je potrebné zahlásiť termín sobáša na farskom úrade. K zápisu na fare je potrebné priniesť občianske preukazy. 

Aby mohlo byť uzavreté sviatostné manželstvo, snúbenci musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k sv. prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. V opačnom prípade sa vyžaduje povolenie diecézneho biskupa. 

Pred sobášom je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu. V ponuke sú predmanželské kurzy víkendovou formou. Prihlásiť sa na ne môžete prostredníctvom stránky www.domanzelstva.sk

Sviatosť manželstva sa vysluhuje v našej farnosti najčastejšie v sobotu (okrem adventu a pôstu).