SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Sviatosť manželstva

“Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.” (KKC 1601)

Záujemcovia o prijatie sviatosti manželstva musia zahlásiť svoje rozhodnutie a spísať zápisnicu najmenej šesť mesiacov dopredu. V prvom rade je potrebné zahlásiť termín sobáša. Sobášna zápisnica môže byť spísaná len na základe žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci podávajú na matrike (obecnom úrade) v Lokci. K tomu sú potrebné občianske preukazy a rodné listy.

K zápisu na fare je potrebné priniesť krstné listy snúbencov (ak nie sú pokrstení u nás) a zápisnicu zo štátnej matriky. Aby mohlo byť u zavreté sviatostné manželstvo, snúbenci musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k sv. prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. V opačnom prípade sa vyžaduje povolenie diecézneho biskupa. Pred sobášom je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu podľa dohody s kňazom na farskom úrade. V ponuke sú aj predmanželské kurzy víkendovou formou. Prihlásiť na ne sa môžete prostredníctvom stránky www.domanzelstva.sk

Sviatosť manželstva sa vysluhuje v našej farnosti najčastejšie v sobotu (okrem adventu a pôstu).

Kurz na tlač (1)