PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Prvé sväté prijímanie

Najvznešenejšou sviatosťou je najsvätejšia Eucharistia, v ktorej sám Kristus Pán je prítomný, obetuje sa a je prijímaný a ktorou Cirkev ustavične žije a rastie. Eucharistická obeta, pamiatka smrti a zmŕtvychvstania Pána, v ktorej obeta kríža naveky pretrváva, je vrcholom a prameňom celého kultu a kresťanského života, ňou sa naznačuje a uskutočňuje jednota Božieho ľudu a dovršuje budovanie Kristovho tela. Ostatné sviatosti a všetky cirkevné diela apoštolátu totiž súvisia s najsvätejšou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. (Kán. 897) 

Príprava na prvé sväté prijímanie v našej farnosti prebieha každý rok a pozostáva zo školskej katechézy, ktorej sa zúčastňujú deti tretieho ročníka základnej školy. Súčasťou prípravy je okrem pravidelnej sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok aj účasť na detskej svätej omši.

NA STIAHNUTIE:

Otázky na 1. sv. prijímanie

Prihláška na 1. sv. prijímanie v Lokci 2024

Prihláška na 1. sv. prijímanie v Ťapešove 2024