AKTUÁLNE USMERNENIA K NÁVŠTEVE KOSTOLA – 7.11.

AKTUÁLNE USMERNENIA K NÁVŠTEVE KOSTOLA – 7.11.

 1. Od pondelka 9.11. bude možnosť navštíviť kostol (sv. omša, sv. spoveď, sv. prijímanie). Upozorňujeme, že do kostola môže prísť iba ten, kto:
 • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od do 8.11. (alebo počas trvania zákazu vychádzania),
 • certifikát s negatívnym výsledkom antigénového testu z celoplošného testovania od 6. do 8.11.
 1. Na svätej omši môže byť maximálne 6 ľudí. Vo farnosti Lokca budeme postupovať takto:
 • Na svätej omši budú prítomní: jeden kňaz, jeden kostolník, podľa rozpisu dvaja lektori a dve osoby, ako zástupcovia rodiny, ktorá dala úmysel na svätú omšu.
 • Kostol sa otvorí 5 minút pred sv. omšou a po príchode účastníkov sa kostol zamkne.
 • Pripomíname, že biskupi udelili dišpenz od účasti na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky.
 1. Od pondelka 9.11. bude možnosť sa vyspovedať a prijať sv. prijímanie:
 • V Lokci bude otvorený kostol pred sv. omšou od 17:15 do 17:45, maximálny počet ľudí v jednom okamihu môže byť 17
 • v Ťapešove bude otvorený kostol pred sv. omšou od 16:15 do 16:45, maximálny počet ľudí v jednom okamihu môže byť 16
 1. Na slávenie obradov krstu, sobáša a pohrebu platia tieto nariadenia:
 • nie je potrebné mať potvrdenie o negatívnom teste
 • v kostole môže byť 1 osoba na 15 metrov štvorcových
 • v kostole v Lokci môže byť prítomných 17 ľudí vrátane kňaza a asistencie
 • v kostole v Ťapešove môže byť prítomných 16 ľudí vrátane kňaza a asistencie
 • vonku nie je obmedzený počet osôb, potrebné je ale dodržať dvojmetrové rozostupy a mať prekryté horné dýchacie cesty