Bratia kapucíni vo farnosti

Bratia kapucíni vo farnosti

 

V nedeľu 26. 11. 2017 v popoludňajších hodinách do našej farnosti zavítali bratia kapucíni z Kremnických Baní a predstavili veriacim Nábožné združenie sv. Jozefa na pomoc umierajúcim. 

Združenie založil v r. 1913 blahoslavený Alojz Guanella (1842 -1915) s pomocou a so schválením pápeža sv. Pia X. sledujúc dva ciele:

1) Rozširovať a zveľaďovať vo svete úctu sv. Jozefa, všeobecného patróna Cirkvi a zvláštneho patróna dobrej smrti.

2) Usilovať sa vyvolať záujem u kňazov a laických veriacich o duchovné dielo modlitieb a dobrých skutkov na pomoc všetkým zomierajúcim, v každej chvíli a vo všetkých situáciách. Takto im napomáhať dosiahnuť milosť dobrej, svätej smrti – večného života. 

Bližšie informácie o milostiach plynúcich z členstva a možnosti zapísania sa do Združenia môžete nájsť po kliknutí na odkaz: TU