COVID OPATRENIA – Prehľad

COVID OPATRENIA – Prehľad

Protiepidemické opatrenia prinášajú rozlíšenie, ktoré stanovuje tri možnosti vytvorenia spoločenstva veriacich:

 • prvou možnosťou je spoločenstvo označené ako „základ“, kde sú prítomní bratia a sestry bez rozlišovania, či sú očkovaní alebo neočkovaní, testovaní alebo netestovaní, či prekonali covid a už uplynulo alebo neuplynulo viac ako 180 dní;
 • druhou možnosťou spoločenstvo OTP (spolu sú očkovaní, testovaní (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) a tí, ktorí prekonali covid pred menej ako 180 dňami);
 • treťou možnosťou je spoločenstvo očkovaných.

Deti do 12 rokov sa berú ako plne zaočkované.

BOHOSLUŽBY:

Zelená farba:

Základ:

 • na státie maximálne 50% kapacity,
 • na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%
 • maximálne však do 1000 osôb v exteriéri a do 500 v interiéri

OTP:

 • na státie maximálne 50% kapacity
 • na sedenie v interiéri aj exteriéri 75%
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri a do 2500 v interiéri

 Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu

Oranžová farba:

Základ:

 • v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity
 • maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri
 • na státie v exteriéri do 100 a v interiéri do 50
 • s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

 • v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1000 osôb v exteriéri a do 500 v interiéri

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu

Červená farba:

Základ:

 • maximálne 1 osoba na 15 m2
 • ak je plocha menšia ako 150 m2 tak maximálne 10 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

 • maximálne 25% kapacity pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 150 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu
 • s povinným zoznamom účastníkov

Bordová farba:

Základ:

 • maximálne 1 osoba na 15 m2
 • ak je plocha menšia ako 90 m2 tak maximálne 6 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

 • maximálne 25% kapacity a maximálne 50 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:

 • bez limitu
 • s povinným zoznamom účastníkov

Čierna farba:

Základ:

 • maximálne 1 osoba na 25 m2
 • s povinným zoznamom účastníkov

OTP:

 • maximálne 1 osoba na 15 m2
 • s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:

 • maximálne 100 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov