Ďakovný list rektora kňazského seminára na Nedeľu Dobrého pastiera