Ďakovný list z Ukrajiny od sestričiek Vincentiek

Ďakovný list z Ukrajiny od sestričiek Vincentiek

Drahí priatelia!

            Prihováram sa všetkým tým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom: modlitbami, obetami, materiálne a dobrým slovom. Niekedy dve mince, ktoré hodila chudobná žena z Evanjelia je viac ako darovanie celého majetku. Viac preto, lebo sú darované s láskou.

            Situácia na Ukrajine sa vyostruje. Rodiny sú unavené, znechutené a vysilené. Túžia a čakajú na ukončenie vojny. Túžia po pokoji a po stabilite života. Skoro každá rodina má na bojisku príbuzného. Ženy, matky prežívajú a modlia sa za svojich manželov, synov. Deti sú často neurotické, lebo si uvedomujú, že ich ocko je v nebezpečí a mamky trpia. Nie všetci sa vrátia živí. Máme aj mladých chlapcov a otcov z farnosti, ktorí túto vojnu neprežili. Položili svoj život…

            Určite sa niekto pozerá na túto vojnu skepticky. Lenže jednoduchí ľudia trpia a znášajú dôsledky vojny bez toho, aby mohli vplývať na rozhodnutie politikov a mocných ľudí.

            Vďaka Vašej pomoci môžeme prijímať utečencov, pomáhať sociálne slabším rodinám a opusteným starkým, ktorí v tejto ťažkej situácii ostali na okraji spoločnosti a ktorí sa cítia na obtiaž.

            Nech dobrý Boh odmení všetkým štedrým dušiam a všetkým tým, ktorí neostanú ľahostajní voči utrpeniu a biede tých, ktorí prišli o všetko. Boh vynahradí určite, lebo On vidí aj v skrytosti. Buďte požehnaní.

            S láskou a úctou vás pozdravujú sestričky Vincentky z Perečína a zo Svaľavy.