DVA VÝLETY

DVA VÝLETY

V dňoch od 11.7.do 14.7. sa uskutočnil dievčenský výlet a od 23.7. do 26.7. sa uskutočnil miništrantský výlet. V oboch prípadoch sme boli ubytovaní v bývalom seminári Lazaristov v Bijacovciach. V súčasnosti v ňom býva p. Ondrej Skočík. V seminári sa nachádza aj útulná kaplnka, v ktorej sme mávali rannú i večernú modlitbu a samozrejme sv. omšu. Pri sv. omšiach sme spoznávali bl. Annu Kolesárovú cez jej obraz. Povzbudili sme sa k modlitbe troch Zdravasov: za voľbu povolania (za dar múdrosti), za čistotu (za milujúce srdce) a za dar vytrvalosti vo viere.

            V prvý deň cestou do Bijacoviec sme sa zastavili na vojenskom cintoríne pri Važci, kde sú pochovaní nemeckí vojaci z Druhej svetovej vojny. Pomodlili sme sa za nich aj za padlých vojakov v súčasných konfliktoch po celom svete. Následne sme sa presunuli do Važeckej jaskyne, kde sme sa schladili a spoznali jaskynného medveďa, ktorý tu kedysi býval.

            Na druhý deň, posilnení raňajkami, sme sa vybrali do raja, žiaľ, zatiaľ len do Slovenského raja. V Prielome Hornádu a v Kláštornej rokline sme sa popasovali s reťazami, stupačkami a rebríkmi až sme došli na Kláštorisko, kde sme si prezreli zrúcaninu kartuziánskeho kláštora. Večer sme si zasúťažili a preverili si svoje vedomosti pomocou kvízov.

            Na ďalší deň sme sa na pár hodín stali obyvateľmi Spišského hradu, kde sme sa skamarátili aj so sysľami. Potom sme sa presunuli do seminára na Spišskej Kapitule. Dievčatá po seminári popredvádzal bývalý farár v Lokci Mons. Jozef Bieľak. Následne sme si prezreli biskupský úrad, osobitne biskupskú kaplnku a pamätnú izbu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Nakoniec sme obdivovali krásu katedrály sv. Martina.

Welcome to our online watch store! We offer variety, quality, competitive prices, fast shipping, and exceptional customer service. Discover the difference with us Patek philippe replica

            Zo Spišskej Kapituly sme sa presunuli na Mariánsku horu do Levoče. Tu pri Panne Márii, v bazilike Navštívenia Panny Márie, sme mali sv. omšu. Prosili sme, aby sme boli dobrými a svätými podľa vzoru bl. Anky Kolesárovej a jej otca Jána. Potom sme si prezreli baziliku sv. Jakuba na Levočskom námestí.

            V posledný deň sme navštívili kostol Svätého Ducha v Žehre, kde sme obdivovali starobylé fresky z 13. stor. S miništrantami sme ešte pred chutným obedom stihli pozrieť aj židovskú synagógu v Spišskom Podhradí.

            Po šťastnej ceste, sme sa všetci vrátili domov bez strát, obohatení novými zážitkami a poznatkami, za čo vďačíme hlavne Pánu Bohu. Nech nám bl. Anna Kolesárová pomáha stávať sa dobrými a svätými mladými ľuďmi ochotnými slúžiť Bohu a ľuďom vo farnosti.

Fotogaléria TU.