Farská púť Fatima a Santiago de Compostela

Farnosť Lokca Vás pozýva na púť do FATIMY A SANTIAGA DE COMPOSTELA

Záujemcovia sa môžu zapísať  po každej sv. omši na farskom úrade alebo cez mail: farnost@rkclokca.sk.

Pri zápise uvediete kontaktné údaje, pomocou ktorých sa s vami cestovná kancelária spojí.

Fatimské posolstvo Matky Božej je plné nežnej materinskej lásky. Posolstvá sú „najprorockejšie z moderných zjavení“. Ovplyvnili chod Cirkvi a celý svet. Zasvätenie sveta v roku 1984 malo za následok pád komunizmu vo východnej Európe. Ďalšie, veľmi dôležité požiadavky neba sú sviatosti zmierenia, sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci, modlitba sv.ruženca, pokánie, obety za hriešnikov – využiť ich ako hlavné zbrane v boji proti satanovi. Panna Mária sa tu predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.   

Fatima je jedno z najznámejších pútnických miest na svete. Nachádza sa v okrese Santarém v strednom Portugalsku, 187 km južne od mesta Porto a 123 km severne od Lisabonu. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu Panna Mária zjavila trom deťom, Františkovi, Jacinte Marto a Lúcii dos Santos na mieste nazývanom Cova da Iria. K prvému zjaveniu došlo v roku 1917, 13. mája a následne pokračovali až do októbra, vždy trinásteho v mesiaci. V roku 1930 katolícka cirkev uznala pravosť zjavení.

Program je rozšírený o návštevu Santiaga de Compostela a Coimbry.

Cestovná kancelária: AWERTOUR, spol. s.r.o.; www.awertour.sk

Termín: 19.9. – 23.9.2023 (5 dní a 4 noci)

Cena: 840,- €

Doprava: letecky

V cene je zarátané:

  • letenka na trase Budapešť/Porto/Budapešť
  • 4x hotelové ubytovanie s raňajkami, 4x večera
  • preprava klimatizovaným autobusom podľa programu
  • odborný sprievodca
  • autobusová doprava na letisko do Budapešti a späť
  • poistenie proti insolventnosti

V cene nie je zarátané:

  • vstupy do pamiatok
  • možný palivový príplatok podľa ceny paliva na svetových trhoch
  • cestovné poistenie Uniqa 3,- € / osoba / deň – spolu: 15,- €

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň:  odchod autobusom z Lokce na letisko do Budapešti, s následným odletom predbežne do Porta. Odchod autobusom do Santiago de Compostela – mesta, do ktorého vedie najznámejšia pešia púť v Európe. V miestnej katedrále sú podľa tradície uložené ostatky svätého Jakuba, Kristovho učeníka. Ostatky boli objavené miestnym pastierom na začiatku 9. storočia. Pastier nasledoval jasnú žiaru jednej z hviezd, ktorá ho doviedla až k tomuto miestu. Po dôkladnom skúmaní bolo usúdené, že ide práve o pozostatky svätého Jakub. Na tomto mieste postavili malý kostolík a neskôr po jeho zničení aj veľkú katedrálu, ktorá je konečným cieľom pešej púte. Po prehliadke mesta večera a nocľah v hoteli.

2.deň: raňajky, odchod do Coimbry. Krátka prehliadka mesta. Návšteva pamätnej izby sv. Lucie v karmelitánskom kláštore. Príchod do Fatimy, večera, účasť na sviečkovej procesii, nocľah.

3.deň: raňajky, celodenný náboženský program vo Fatime – sv. omša, prehliadka starej baziliky Panny Márie Ružencovej s hrobmi svätého Františka a svätej Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Prehliadka modernej baziliky Najsvätejšej trojice. Popoludní krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel. Návšteva rodných domov troch vizionárov Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Večera, účasť na sviečkovej procesii. Nocľah.

4.deň: raňajky, svätá omša vo Fatime. Výlet autobusom do okolia – návšteva dominikánskeho kláštora a kostola Batalha zasvätených Panne Márii Víťaznej, založený kráľom Jánom I. na pamiatku víťazstva v bitke u Aljubarrota (1385). Návšteva mestečka Alcobaca, v ktorom sa nachádza cisterciánske opátstvo s kláštorom Alcobaca a zachovaný komplex stredovekých budov. Stavba kláštora a monumentálneho kostola  sa začala v r. 1178, avšak jej dokončenie a nasledovné posvätenie trvalo do roku 1252. Po návšteve Alcobace nasleduje mestečko  Nazaré, ktoré sa nachádza na pobreží Atlantického oceánu. Názov mesta sa vzťahuje na sošku „čiernej“ Panny Márie, ktorú priniesli mnísi z Nazaretu. Mnísi sa uchýlili do malej jaskyne, kde postavili oltár, na ktorý umiestnili sochu Panny Márie. K tomuto miestu sa viaže zázrak záchrany rytiera, vďaka ktorému bol postavený prvý kostol nad jaskyňou, kde bola socha Panny Márie. Neskôr sa kostol prestaval na monumentálnu barokovú katedrálu. Návrat do Fatimy. Pre tých, čo nebudú mať záujem o výlet do okolia, bude individuálny náboženský program vo Fatime. Večera. Večer účasť na sviečkovej procesii. Nocľah.

5.deň: raňajky, odchod na letisko do Porta s následným odletom do Budapešti. Po prílete transfer autobusom na Slovensko do Lokce.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.