FORMAČNÉ STRETNUTIE ANIMÁTOROV

FORMAČNÉ STRETNUTIE ANIMÁTOROV

V dňoch 13. až 15. januára sa v našej farnosti uskutočnilo už štvrté stretnutie animátorskeho kurzu, ktorý vedie páter Ondrej Skočík, CM a na ktorom sa zúčastnili mladí zo Združenia mariánskej mládeže z Oravy. Na tomto stretnutí prebieha formácia a príprava budúcich animátorov, ktorí chcú pracovať s deťmi, ale hlavne rásť vo viere a láske k našej nebeskej Matke. Pomedzi prednášky mali budúci animátori možnosť aj zašportovať si a zatancovať, a tak využiť naplno ich spoločný čas 🙂

Súčasťou animakurzu bolo aj regionálne stretnutie mladých zo ZMM zo stredného Slovenska. Spoločne zhodnotili predchádzajúci rok a naplánovali nové aktivity či podujatia, ktoré sa uskutočnia už v tomto roku. Počas stretnutia k nám zavítala TV Lux a natočila zaujímavú reportáž.

Tentokrát bol animátorský kurz trochu iný, pretože mladí z Lokce a Ťapešova, ktorí túžili vstúpiť do Združenia mariánskej mládeže, boli v sobotu počas večernej sv. omše vo farskom kostole prijatí do ZMM a počas zasvätenia sa Panne Márii dostali zázračnú medailu 12 čakatelia na bielej stuhe a 3 členovia na modrej stuhe. Všetkým mladým vyprosujeme, aby sa neustále držali Panny Márie a s ňou kráčali za Kristom 🙂

Fotogaléria: TU