KŇAZI

KŇAZI VO FARNOSTI

Mgr. Jaroslav Majda

farár

Dátum ordinácie:

21. 6. 1997

História pôsobenia:

1997 kaplán v Spišskej Novej Vsi

1998 základná vojenská služba

1999 kaplán v Spišskej Novej Vsi

2001 správca farnosti Batizovce

2007 farár v Lokci

Mgr. Pavol Forgáč

kaplán

Dátum ordinácie:

16. 6. 2012

História pôsobenia:

16. 6. 2012 kaplán v Poprade

4. 7. 2017 kaplán v Lokci

Mgr. Marek Jamrich

kaplán

Dátum ordinácie:

15. 6. 2013

História pôsobenia:

15. 6. 2013 kaplán v Dolnom Kubíne

8. 7. 2014 kaplán v Novoti

4. 7. 2017 kaplán v Lokci

KŇAZI, KTORÍ PôSOBILI VO FARNOSTI

1. Jozef Urban Kropáček (1674)

2. Valentín Loučinský (1675)

3. Ján Urbanovič (1676)

4. Vojtech Kuchorovský (1677 – 1693)

5. Ján Kalkovič (1693 – 1696)

6. Mikuláš Sádecký (1696 – 1737)

7. Ján Sádecký (1737 –6. 7. 1739)

8. Jakub Jurčák(26. 6. 1740 – 1757)

9. Juraj Horanský (1757 – 1762)

10. Jozef Nemessányi (13. 10. 1762 – 1768)

11. František Kelecsényi (28. 4. 1768 – 30. 7. 1800)

12. Zefír Kittkay (1800 – 1801)

13. Pavol Slavkay (1801 – 29. 1. 1816)

14. Jozef Gerbery (1816 – 1819)

15. Jakub Alojz Durčák (1819 – 27. 3. 1828)

16. Jozef Gerbery (1828 – 4. 6. 1840)

17. Ondrej Čižmár (1886 – 4. 5. 1920)

18. Jozef Laurinec (1920 – september 1921)

19. Július Slovík (1921 – 9. 8. 1934)

20. Jozef Fitt (1934 – 1935)

21. Jozef Kubičár (1935 – 1937)

22. Alexander Očkaják (1937 – 10. 7. 1938)

23. Ján Harkabúzik

(11. 7. 1938 – 12. 9. 1971)

24. Ján Hvizdoš

(15. 9. 1971 – 26. 4. 1974)

25. Jozef Bieľak

(1. 4. 1974 – 30. 9. 1980)

26. Jozef Soldiga

(1. 10. 1980 – 31. 10. 1982)

27. Emanuel Chyla

(15. 10. 1982 – 31. 12. 2006)

KŇAZI POCHOVANÍ VO FARNOSTI

MIKULÁŠ SADECKÝ — zomrel 26. júna 1737.

JÁN SADECKÝ – zomrel 6. júla 1739 na choleru.

JAKUB JURČÁK – zomrel 5. mája 1757.

FRANTIŠEK KELECSENYI — je pochovaný v strede kostola. Zomrel 30. júla 1800.

PAVOL SLAVKAY — zomrel 29. januára 1816.

MATEJ HUTYRA – zomrel 9. októbra 1886. Na pomníku je viditeľne čitateľný nápis, že tu odpočíva lokčiansky dekan. Nájdeme ho na cintoríne za oltárom.

ONDREJ ČIŽMÁR — zomrel 4. mája 1920. Na pomníku je viditeľný nápis, nájdeme ho na cintoríne za krížom.

JOZEF ŽUFA — je pochovaný vedľa kňaza Ondreja Čižmára, bol bohoslovec v 5. ročníku, na pomníku nájdeme nápis. Rodina sa potom odsťahovala do Dolného Kubína.

JÚLIUS SLOVÍK – zomrel tragicky 9. augusta 1934. Na pomníku nájdeme slabo čitateľný nápis. Je pochovaný za krížom, vedľa kňaza Ondreja Čižmára.

JOZEF ZÁHORSKÝ – kňaz. Na pomníku vidieť vyrytý kalich a Eucharistiu. Nápis je slabo čitateľný.

IGNÁC BAĽÁK — hrob nájdeme na cintoríne po pravej strane od potoka. Nápisy sú v maďarčine a sú ťažko čitateľné.

JÁN HARKABÚZIK — zomrel 9. septembra 1971, na vlastnú žiadosť je pochovaný za oltárom.

PETER ZÁBEĽ — zomrel 15. júna 1994, na vlastnú žiadosť je pochovaný vedľa otca, je rodák z Lokce, ktorý zomrel na následky choroby vo veku 24 rokov.

JÁN GURSKÝ — kaplán, zomrel na choleru v roku 1874, je pochovaný blízko kňaza Jána Harkabúzika na cintoríne v Lokci. 

Peter Zábeľ
Matej Hutyra
Július Slovík
Jozef Žufa
Jozef Záhorský
Ján Harkabúzik
Ján Gurský
Ignác Baľák
Andrej Čižmár