USMERNENIA KU KRSTOM, POHREBOM A SOBÁŠOM

Slávenie obradov krstu, sobáša a pohrebu – USMERNENIA:

  • v kostole môže byť 1 osoba na 15 metrov štvorcových
  • v kostole v Lokci môže byť prítomných 17 ľudí vrátene kňaza a asistencie
  • v kostole v Ťapešove môže byť prítomných 16 ľudí vrátene kňaza a asistencie
  • vonku nie je obmedzený počet osôb, potrebné je ale dodržať dvojmetrové rozostupy a mať prekryté horné dýchacie cesty