Kostol svätých anjelov strážnych

Kostol svätých anjelov strážcov

Obec Ťapešovo patrí do lokčianskej farnosti. Veriaci z Ťapešova, keďže svoj kostol nemali, chodili na nedeľné sväté omše do Lokce, ktorí mali svoj kostol už v 16. storočí. Okolo roku 1960 sa začalo uvažovať o výstavbe kostola. Režim tej doby nebol však naklonený cirkevným aktivitám, tak sa kostol začal stavať ako dom smútku. Keďže projektová dokumentácia nebola dodržaná, stavba bola zastavená.

Veriaci z veľkej túžby po svojom vlastnom duchovnom stánku sa vystavili riziku postihnutia vrchnosťou a aj napriek pozastaveniu stavby sa rozhodli v nej pokračovať svojpomocne. V obci urobili finančnú zbierku. Miestne JRD prispelo stavebným materiálom.

V roku 1966 bol kostol dokončený.  Vysvätený bol 2.10.1966 na sviatok Svätých anjelov strážcov brezňanským farárom Viktorom Gaššajom.

Na čelnej strane kostola visel obraz Anjela strážcu, ktorý namaľovali rehoľné sestry Božského srdca. Drevené plastiky Krížovej cesty a ústredný kríž vyrezal rezbár Jozef Jadroň.

Prvé zvony do kostola preniesli zo zvonice. Jeden však bol prasknutý už od 2. svetovej vojny. Preto veriaci vytvorili zbierku na opravu, s finančnou pomocou JRD. Dva pôvodné menšie zvony v Brodku u Přerova pretavili na väčší a jeden vyhotovili nový, ktorý nesie meno – Emanuel – podľa vtedajšieho farára Emanuela Chylu. Zvon vysvätil dňa 8.10.1989 spišský biskup František Tondra.