Krížová cesta rodín

Krížová cesta rodín

 

Na 4. pôstnu nedeľu sme sa zapojili do starobylej a stále živej modlitby Cirkvi – krížovej cesty rodín, v ktorej sme sa postupne, putujúc od zastavenia k zastaveniu, zamýšľali nad utrpením a smrťou Toho, ktorý za nás položil svoj život – nášho Pána Ježiša Krista. Slovom nás sprevádzal rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – vdp. Peter Majda spolu s bohoslovcami – študentmi 1. ročníka bohosloveckej fakulty. Do nesenia kríža sa aktívne zapájali rodiny našej farnosti, počnúc najmladšími až po najstarších členov, obetujúc všetky osobné bolesti a kríže. Ako farské spoločenstvo, ako rodina veriacich sme prežili krásne slnečné nedeľné popoludnie, a tak sa ešte lepšie pripravili na blížiace sa sviatky Veľkej Noci.

 

KRIŽOVÁ CESTA RODÍN

Cestou, ktorou Ježiš kráčal z Jeruzalema na Kalváriu, je nazývaná Krížovou cestou. Aj v súčasnosti je pre veriacich modlitbou a púťou. V oravskej obci Lokca boli počas krížovej cesty vyzývané najmä rodiny, aby si sprítomnili utrpenie Ježiša. To im pripomínal aj takmer 40 kilový kríž, ktorý rodičia a deti niesli cez centrum dediny.

Uverejnil používateľ Stredoslovenská televízia Pondelok 1. apríla 2019