LETO S BOŽÍM SLOVOM – 1. kolo

LETO S BOŽÍM SLOVOM – 1. kolo

Evanjelium podľa Marka

Prečítať:    1. a 2. kapitolu

Otázky:     

1. Proroci predpovedali príchod Pána Ježiša a aj príchod Jána Krstiteľa, Ježišovho predchodcu. Ktorého proroka spomína evanjelista Marek, ktorý predpovedal príchod Jána Krstiteľa?

2. Ježiš prišiel, aby nás zachránil. Toto svoje poslanie potvrdil, keď sa jeho učeníkov v dome Léviho pýtali: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Čo im Ježiš na to odpovedal?