LETO S BOŽÍM SLOVOM – 4. kolo !!!OPRAVA!!!

LETO S BOŽÍM SLOVOM – 4. kolo

!!!OPRAVA!!!

Evanjelium podľa Marka

Prečítať:      7., 8. a 9. kapitolu

Otázky:        

7. Ježiš uzdravoval chorých a vyháňal zlých duchov, pričom používal rôzne gestá a slová pre lepšie pochopenie. Keď prišiel do stredu dekapolského kraja, priviedli k nemu hluchonemého. Ježiš mu vložil prsty do uší, dotkol sa mu jazyka o povedal: „Effeta“. Čo znamená toto slovo?

8. Zlé zásady a hriešny život nás, či druhých dáva zlý príklad pre okolie, preto Ježiš, aby sme lepšie pochopili, ako zlo pôsobí v našom okolí, prirovnáva zlý príklad k niečomu, čo používame pri pečení. Čo je to?

9. Ježišovo premenenie je jedna z najvýznamnejších udalostí v Ježišovom živote. Apoštolom ukázal časť svojej božskej slávy, aby ich povzbudil, keď ho budú vidieť trpieť a zomierať. Pri premenení sa zjavili aj dve veľké postavy Starého zákona, ktoré predstavujú Zákon a Prorokov. Zákon i proroctvá sa naplnili príchodom Ježiša. Ako sa volajú tieto dve postavy Starého zákona?

Svoje odpovede spolu s vašim menom, priezviskom a adresou vhoďte na lístku do krabičky na stolíku v kostole alebo pošlite mailom na farskú mailovú adresu: farnost@rkclokca.sk.

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím informácií o vašom mene, priezvisku a adrese súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na účel participácie na súťaži a možnosti výhry.