LETO S BOŽÍM SLOVOM – 7. kolo

LETO S BOŽÍM SLOVOM – 7. kolo

Evanjelium podľa Marka

Prečítať:      15. a 16. kapitolu

Otázky:        

15. Počas krížovej cesty pomohol Ježišovi niesť kríž Šimon z Cyrény. Šimon mal aj dvoch synov. Ako sa volali?

16. Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavil ako prvej Márií Magdaléne, z ktorej vyhnal zlých duchov. Koľko zlých duchov z nej vyhnal?

Svoje odpovede odovzdajte najneskôr do 30. augusta.

Svoje odpovede spolu s vašim menom, priezviskom a adresou vhoďte na lístku do krabičky na stolíku v kostole alebo pošlite mailom na farskú mailovú adresu: farnost@rkclokca.sk.

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím informácií o vašom mene, priezvisku a adrese súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na účel participácie na súťaži a možnosti výhry.