MODLITBY ZA CHORÝCH A UMIERAJÚCICH

MODLITBY ZA CHORÝCH A UMIERAJÚCICH

Žijeme v dobe, keď sú naše nemocnice preplnené pacientmi na Covid – 19, keď sa s umieraním stretávame v nemocniciach, v domoch sociálnych služieb, ale i v našich domácnostiach o veľa viac ako inokedy. Často sa stane, že sa ku chorým kňaz, hoci si to rodina želá, nemôže dostať. Práve pre takéto chvíle vám ponúkam „Modlitby za chorých a zomierajúcich“, ktoré poväčšine pochádzajú z Obradov pomazania nemocných a ich súčasťou je hlavne vzbudenie  si  dokonalej ľútosti nad hriechmi a modlitby za chorých a umierajúcich. Tieto modlitby sa môžu modliť aj laici (zdravotné sestry, sociálni pracovníci, či príbuzní, ktorí sú často bezprostredne pri trpiacich v posledných chvíľach ich pozemského života. Nech sú uvedené modlitby pomôckou, ako sprevádzať a posilňovať našich chorých až po samotný koniec pozemského života a pripraviť ich tak na život večný.

Odkaz: Modlitby za chorých a umierajúcich