Nový preklad Rímskeho misála

Nový preklad Rímskeho misála

Video o Rímskom misáli: Dokument o novom preklade Rímskeho misálu

Podrobnosti k novému Rímskemu misálu: Články a vysvetlenia zmien k novému prekladu v Rímskeho misálu